Księgi Handlowe
KPiR
Płace i ZUS
Kadry
Usługi biurowe
Ewidencje ryczałtowe
Karty podatkowe
Najem
Zeznania roczne
   
   
   


50% rabatu przez pierwszy miesiąc usługi księgowej

odbiór dokumentów z siedziby firmy zleceniodawcy GARTIS

pomoc w założeniu firmy GRATIS


 
 
Oferta

Firma MARYSTEL SP. Z O.O. oferuje usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji ryczałtowych , najem , zeznania roczne oraz usługi kadrowo-płacowe.

W ramach świadczonych przez nas usług pełnej księgowości w szczególności oferujemy:

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
 • prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

W ramach świadczonych przez nas usług uproszczonej księgowości w szczególności oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
 • sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP

W ramach świadczonych przez nas usług kadrowo-płacowych w szczególności oferujemy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych
 • konsultacja w sprawach kadrowo-płacowych
 • przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
 • przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)

W ramach świadczonych przez nas usług dodatkowych w szczególności oferujemy:

 • wsparcie w procesie budowania działu księgowości wewnętrznej
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy przygotowywanie projektów umów w zakresie prawa cywilnego
 • przygotowanie przelewu dla Klienta

Pracujemy na programie finansowo – księgowym licencjonowanym BUCHALTER II.
Nasi klienci maja dostęp do dokumentów w formie elektronicznej w postaci plików PDF.

Copyright 2003-2013 Marystel Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.